Rola ośrodka zajmującego się dokształcaniem pracowników oświaty w Polsce

przez | 9 lipca 2021

Autor: STABILO

Stanowisko pedagoga to stanowisko niezwykle istotne i potrzebne. Pociąga za sobą wielką odpowiedzialność, gdyż to szczególnie od pedagogów zależy poziom edukacji młodych pokoleń, a więc przyszłość społeczeństw. Osoby te powinny więc mieć odpowiednie warunki do pełnienia funkcji, a także dysponować niezbędne wiadomości i umiejętnościami.

Oczekuje się więc, by nauczyciele nie tylko wykonywali swój zawód poprzez nauczanie innych, jak również sami się kształcili, nieustannie podnosili swoje umiejętności. W tym celu organizowane są specjalne kursy dla nauczycieli, prowadzone przez wyspecjalizowane instytucje w różnych miastach, choć oblegane są kursy dla nauczycieli w Krakowie czy Warszawie. Kursy takie mogą odbywać się metodą tradycyjną, lub też drogą internetową. niezaprzeczalnym atutem tych ostatnich jest możliwość dokształcania się bez wychodzenia z domu, co obecnie bywa bardzo pożądanym czynnikiem.

Jeśli uważasz, że nie ma w sieci ciekawych informacji, to przekonaj się (https://copyline.pl/kopiarki-zielona-gora/) treści, ponieważ można w nich przeczytać ważne dane na ciekawiący Cię wątek.

Zakres tematyczny takich kursów jest bardzo szeroki, obejmuje praktycznie wszystkie umiejętności niezbędne do pracy w szkole. Kształcenie pedagogów można podzielić na trzy podstawowe etapy: pierwszy, polegający na przygotowaniu danej osoby do podjęcia nauczania w szkole; drugi, czyli wspieranie młodego nauczyciela w początkach pracy oraz trzeci – stałe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji w czasie zatrudnienia.

Organy zajmujące się dokształcaniem nauczycieli

Dzieci w szkole

Autor: 0Odyssey0
Źródło: http://www.sxc.hu

Podstawową instytucją stworzoną do tego celu jest ośrodek doskonalenia nauczycieli wchodzący w skład. W Polsce funkcjonują 43 placówki tego typu, można je znaleźć w każdym większym mieście, a podlegają one Ministerstwu Edukacji (rekomenduję ofertę na szkolenie: FranklinCovey zarządzanie talentami) Narodowej. Do ich zadań należy organizowanie kursów, szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów, konkursów skierowanych do pracowników oświaty i innych. Większość z tych ośrodków dysponuje własną biblioteką (w tym często biblioteką cyfrową), zajmuje się także wydawaniem książek wydawnictw ciągłych, opracowywaniem programów nauczania dla określonego przedmiotu szkolnego itd. Kolejną z form urządzanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli są targi edukacyjne, kierowane do wszystkich osób związanych w jakiś sposób z edukacją, a więc dla pedagogów, uczniów, rodziców uczniów oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych poszczególnych etapów nauczania.