Rola szkoły dialogu kultur

przez | 24 maja 2022
Podstawową ideą przyświecającą funkcjonowaniu szkoły żydowskiej jest propagowanie pośród uczniów tolerancyjnego stosunku do wszystkich kultur świata oraz szacunku dla różnorodności wyznaniowej. Jest to bardzo ważna i potrzebna działalność, zwłaszcza w Polsce, gdzie nastroje nacjonalistyczne rosną wśród młodych i zwykle niewykształconych ludzi, którymi łatwo jest manipulować i zakorzeniać w nich tego typu idee.

Funkcjonowanie tego typu szkół zwykle poparte jest zapleczem szerszym, na przykład działalnością całej fundacji na rzecz równości kulturowej. Szkoła prywatna Na Mokotowie (http://varsovia.edu.pl/) żydowska jest placówką, która poza krzewieniem tolerancji, dba również o rozwój personalny dzieci, organizując zajęcia dodatkowe, często związane ze sztuką lub religią. Szkoły tego rodzaju realizują podstawę programową ustaloną przed Ministerstwo Edukacji, jednak często rżwnież wzbogacają program właśnie o dodatkowe przedmioty.

dziecko w szkole

Autor: Luis Vidal
Źródło: http://www.flickr.com

Ponadto zwykle program nauczania jest realizowany na podstawie oryginalnych metod, które opracowują poszczególni nauczyciele. Szkoła żydowska kształci w uczniach większy szacunek dla wszystkich symboli religijnych. Stara się wychowywać dzieci w duchu równości. Za najlepszą drogę do sukcesu i wolności uważa współpracę między ludźmi i od początku stara się dzieciom stworzyć możliwość takiej współpracy. Niezmiernie istotne jest, aby wszyscy, którzy uczęszczają do takiej szkoły uczyły się historii żydowskiej oraz poznawały żydowską kulturę. Jest duża ilość propagujących i żydowską kulturę organizacji, które dbają o edukację o otwierają tego typu placówki. Poza podstawowymi zajęciami szkolnymi dzieci mają dostęp do dodatkowych zajęć pozaszkolnych, które umożliwiają im rozwijanie swoich zainteresowań.

Omawiany temat okazał się dla Ciebie fascynujący? To przekonaj się (http://www.traple.pl/2017/04/27/projekt-nowej-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych-wdrozenie-rodo/), że odmienne strony także mają zbliżone dane, które wciągną Cię totalnie.

Więcej na: szkoła dialogu Etz

Dzieci uczą się również języka hebrajskiego. Lekcje odbywają się najczęściej w kilkuosobowych klasach, aby umożliwić dzieciom bezstresową i skuteczną edukację. Często oferta takich szkół wzbogacona jest również o zajęcia z filozofii, zwykle w wersji dla najmłodszych, dzięki czemu uczy się dzieci krytycznego myślenia. Kolejnym plusem uczęszczania do takiej szkoły jest niewielka ilość uczniów oraz stała opieka psychologa i pedagoga, która często ma charakter regularnych spotkań z każdym dzieckiem raz w miesiącu lub częściej.