Plany zorganizowania odkrywki w Miejskiej Górce i protest mieszkańców

przez | 9 lipca 2021
Stosunkowo nagminnie słyszy się o tym, jak na wybranym obszarze planuje się stworzyć kopalnię, autostradę czy inny tego rodzaju obiekt, a zamieszkali na tym terenie się sprzeciwiają przeciwni|są. Sprzeciw ten zazwyczaj jest całkiem uzasadniony, choć inwestorzy także posiadają ważne argumenty.

kopalnia odkrywkowa

Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com

Przykładem tego typu jest dzisiejsza sytuacja w jednej z gmin w Wielkopolsce. Planuje się tam budowę kopalni odkrywkowej, wykryto bowiem, że na tym obszarze znajdują się pokłady węgla brunatnego. Występuje jednak duża liczba argumentów przeciw powstaniu takiej kopalni. Powody te są źródłem dla protestu wywołanego przez ludzi mieszkających w okolicznych miejscowościach. W ramach tego sporządzane są przykładowo strony internetowe i w mediach społecznościowych, w których przedstawia się argumenty przeciw powstaniu kopalni, jak również zaprasza ludzi do uczestnictwa.

Kłopoty dla zamieszkałych ludzi

kopalnia

Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com

Dla mieszkańców gminy Miejska Górka budowa kopani stałaby się na pewno źródłem dużej liczby kłopotów. Przede wszystkim obiekt tego rodzaju zajmować ma bardzo dużą powierzchnię, co staje się przyczyną do wypędzenia mieszkańców z kilku wiosek i zlikwidowania ich. Protestujący mieszkańcy zaznaczają także, że funkcjonująca kopania jest źródłem zanieczyszczeń powietrza i wody, co negatywnie odbiłoby się na zdrowiu ludzi mieszkających w pobliżu. Oprócz tego zwracają również uwagę na hałas, jaki taka kopalnia generuje.

Przyczyny protestu rolników

Tereny, na jakich planowana jest budowa kopalni, to w bardzo dużym procencie obszary rolnicze. Utworzenie odkrywki znaczyłoby więc zlikwidowanie dużych obszarów pól uprawnych. Dla rolników jest to związane z całkowitą utratą środków do przetrwania. Poza właścicielami obszarów położonych bezpośrednio na terenie na którym ma powstać kopalnia, w wyniku jej wybudowania ucierpiałoby o wiele więcej ludzi. Odkrywka jest bowiem zakładem powodującym emisję zanieczyszczeń odczuwalnych w bardziej oddalonych terenach. Generalnie ziemia, na której taka kopalnia działa, ulega skażeniu. Nawet po ewentualnym zlikwidowaniu kopalni ziemia przez wiele wieków nie będzie nadawała się do uprawy. Z tego powodu rolnicy tworzą bardzo dużą grupę protestujących.